Un recorrido sinfónico por la obra experimental de Max Q.


Director: Max Q
Productor: Max Q
Guionista: Max Q
Director de Fotografía: Max Q
Montajista: Max Q
Director de Arte: Max Q
Director de Sonido: Max QMax Q
Música: Estúpida Fregona, Max Q
Producción Ejecutiva: Max Q
Jefe de Producción: Max Q
Elenco: Max Q

Top 5 List